Varför medverka som sponsor?

På Power Circle Summit samlas varje år landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta sina tankar kring innovationsteknik och strategi. Det är en viktig mötesplats för alla som vill vara med och påverka.

Som sponsor till Power Circle Summit får du chansen att exponera ditt varumärke för branschen, både inför och under konferensen. Samtidigt får du också ta del av de diskussioner kring trender och utmaningar som lyfts fram genom dagens program.

Detta är ett unikt tillfälle att träffa och nätverka med ledande personer från flera viktiga aktörsgrupper, etablerade såväl som nya, inom IT-, fastighets- och energibranschen. Du kommer även träffa viktiga representanter från energianvändarna.

Läs mer om våra sponsorpaket.