Paradigmskifte på energimarknaden – vilken position tar du?

Save the date – vi ses 23-24 april

Power Circle Summit är energisektorns mötesplats. Detta är konferensen som samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för kunskaps- och idéutbyte med syftet att lyfta tankar kring teknik och opinion som påverkar energimarknaden.

Nätverksmiddag

23 april 2018

Läs mer

Frukostseminarier

24 april 2018

Heldagskonferens

24 april 2018

Innovationsrace

24 april 2018

KEYNOTES 2018

Röster från Power Circle Summit 2017

Program

Tema för 2018: Paradigmskifte på energimarknaden – vilken position tar du?

Medverka som sponsor

Som sponsor till Power Circle Summit får du chansen att exponera ditt varumärke för branschen, både inför och under konferensen.

Innovationsrace 2018

Power Circle Summit samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att dela insikter om framtidens el- och energimarknad. På Innovationsracet, arrangerat av Energimyndigheten och InnoEnergy, presenterar och demonstrerar de allra nyaste innovationerna på marknaden.

Arrangörer:

sms3 powercircle energimyndigheten

Samarbetspartners:

kraftkvinnorna4 fastighetsagarna

InnoEnergy   teknikforetagen   business